Remeslo sa oplatí bolo heslom záverečnej konferencia projektu Learning By Doing

Hlavný partner projektu Learning by Doing prezententoval  výsledky projektu na záverečnej konferencii  12.6.2019 v Budapesti.

Medzi pozvanými hosťami boli okrem všetkých partnerov a expertov pracovných skupín z partnerských krajín aj zástupcovia firiem a škôl v Maďarsku.

Po úvodných privítaniach nasledovali prezentácie a zhrnutia jednotlivých pracovných balíkov, pričom každý hlavný partner konkrétneho balíčka predstavil  zrealizované činnosti, aktivity a výstupy jednotlivých partnerov.

Medzi hlavné činnosti patrili bezpochyby komunikácia tak medzi partnermi projektu ako aj komunikácia s cieľovými skupinami a prezentácia aktivít a výsledkov projektu. Prostredníctvom sociálnych sietí ako Linkedin a facebook sme každý partner  prezentovali a informovali širokú verejnosť v našich krajinách o projektových aktivitách, cieľoch projektu a úspechoch v projekte.

Projektový partner zo Slovinska prítomných hostí informoval o zrealizovaných kolách partnerských návštiev. Prvé kolo študijných návštev sa konalo v Nemecku a v Rakúsku. Za nimi nasledovali návštevy v Bulharsku, Slovinsku, Slovensku a v Rumunsko. Posledné kolo návštev ukončili krajiny Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Česká republika. Cieľom partnerských študijných návštiev bolo nielen vidieť ako v praxi funguje systém duálneho vzdelávania v danej krajine ale aj vypočuť si stanovisko a postoj obchodných komôr a ministerstiev k danej problematike a ďalšiemu rozvoju.

 

Pre veľký úspech a dopyt partnerov projektu ako aj stakeholderov z radov riaditeľov a zástupcov ministerstiev, stavovských a profesijných organizácií, sa až do konca projektu realizovali tzv. výmeny expertov. Cieľom výmen bolo predstaviť dobré príklady praxe a fungovanie systému duálneho vzdelávania. Práve tieto inšpiračné návštevy spojené s diskusiami o fungovaní , výzvach a možných zlepšeniach systému duálneho vzdelávania v partnerských krajinách boli cennou inšpiráciou a podkladov pre predloženia návrhu národných stratégií pre zlepšenie systému duálneho vzdelávania.

V rámci projektu sme všetci partneri mali možnosť realizovať informačné kampane pre žiakov, budúcich študentov a pre rodičov.  Cieľom kampaní bolo interaktívnou formou informovať o výhodách systému duálneho vzdelávania, možnostiach vstupu do duálneho vzdelávania.  Zástupcovia firiem žiakom vysvetlili proces fungovania praktického vyučovania v ich konkrétnych firmám a predstavili aj benefity, ktoré žiakom ponúkajú.

Záverom konferencie sme všetci partneri podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania, ktorého prvým spoločným výsledkov spolupráce bude vytvorenie spoločného Obzervatória duálneho vzdelávania, ktoré bude riadené Budapeštianskou obchodnou komorou.

Obzervatórium projektu Learning by Doing je nadnárodná sieť našich partnerských organizácií s cieľom podpory a zefektívnenia odborného vzdelávania a prípravy v našich partnerských krajinách.

Národné pobočky Observatória WBL majú poskytovať informácie o odbornom vzdelávaní, budú organizovať marketingové aktivity osvedčených postupov a služieb a budú poskytovať príležitosti na študijné návštevy v partnerských krajinách.

Projekt Learning by Doing po dva a pol roka končí. Sme radi, že sme vzájomnou spoluprácou prispeli k zvýšeniu povedomia o duálnom vzdelávaní a jeho výhodách pre žiakov , rodičom, škôl a firiem. Vďaka projektu a rôznymi analýzami, štúdiami, guidebookmi  prispeli k návrhom na zlepšenie a úpravu systému duálneho vzdelávania na Slovensku. V neposlednom rade sme vďaka projektu prispeli k spolupráci a komunikácií kľúčových odborníkov v oblasti duálneho vzdelávania.

Náš projekt sa síce oficiálne končí, ale spolupráca medzi partnermi na zlepšovaní duálneho vzdelávania bude pokračovať naďalej.

 

Autor: Ing. Ivana Kondášová, manažérka projektu Learning by Doing.

Kontakt: 02/4829  1247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *